VoiceGuard
Veřejný varovný a informační systém

Produktový list (CZ)

 • Komplexní systém varování, vyrozumění a informování
 • Varuje obyvatelstvo při mimořádných událostech (živelné katastrofy,
  únik nebezpečných látek do ovzduší, apod.)
 • Propojuje s celostátním systémem varování a vyrozumění ČR
 • Přehledné grafické uživatelské rozhraní pro jednoduchou obsluhu systému
 • Spolehlivost, redundance, zálohování

V letech 2006 až 2014 byly v ČR vybudovány systémy VoiceGuard sloužící pro včasné varování a informování obyvatel a to především za využití:

 • Čidel vodních hladin, detekcí úniku škodlivých látek
 • Hlásičů, elektronických sirén, textových panelů
 • Centrálních monitorovacích pracovišť

 • Na krajském úřadě ve Zlíně je vybaven odpovídající krizový štáb nadstavbou
  VoiceGuard, která integruje a řídí dílčí systémy jednotlivých obcí.
 • AV technika – videokonference
 • Mobilní radiové stanice
 • Kamerový systém

Copyright © 2020, Colsys s.r.o. - Rozvoj produktů