COLNOD
Systém kontroly vstupu

Produktový list (CZ)

 • Řízení vstupu osob a vjezdu vozidel
 • Rozsah omezený pouze možnostmi zákazníka
 • Řada druhů identifikace včetně biometrických
 • Různé scénáře ověřování oprávnění
 • Škálovatelnost přinášející ochranu investic

Ve školícím a konferenčním centru mohl náš zákazník, díky systému COLNOD, vyřešit vstupy účastníků hromadně pořádaných akcí s pomocí funkcí:

 • Plánování hromadných jednorázových vstupů
 • Propojení s firemním rezervačním systémem
 • Přepínání režimů vstupů a způsobu ověření osob

Systém COLNOD výrazně pomáhá uživateli při kontrole osob vstupujících do prostor jedné z nejdůležitějších institucí díky:

 • Spolehlivosti provozu
 • Funkcím pro vizuální ověření totožnosti
 • Propracovanému systému přístupových oprávnění

Seznam dostupných videí
Copyright © 2020, Colsys s.r.o. - Rozvoj produktů